top of page

Gjesteskytter

Fra 2014 så innfører vi en ny ordning for gjesteskytter / prøveordning for nye søkere til klubben.

Gjesteskyttere og nye søkere må være med på minst 3 avtalte treninger. Disse blir gjennomført med følgende regler:

  • Det blir oppnevnt en egen skyteleder for de som er gjesteskyttere / prøvemedlemmer

  • Skyting skal foregå på en eget område ved hovedbanen, og ikke sammen med de andre medlemmene

  • Hver kveld koster 200,- pr. gjest / prøvemedlem.

  • For søkere som ønsker medlemsskap i klubben må det gjennomføres 3 slike øvelser.

  • Hver gjesteskytter eller prøvemedlem må stille med eget våpen og våpenkort. Klubben låner ikke ut utstyr.

  • Krav til pistol: 9mm og semi-auto, minimum 8 skudd.

For å forespørre om å bli med som gjesteskytter, ta kontakt.

Ønsker du å bli medlem kan du lese mer om søknadsprosessen her.

bottom of page