top of page
dsn.png

Trening skiensportsskyttere

dsn.png
Pmc 9mm.jpg

Aktivitet på skytedagen vår:

1: Kontakt leder før skytter skal opp å skyte på SMS/CHAT (SKRIV I CHAT OG KLOKKESLETT CIRKA)

2: Hent nøkkel på avtalt sted i nøkkel lås ( KUN STYRE MEDLEMMER OG GODKJENTE RO SOM KAN HENTE)

3: Låse opp bom og skilt med skyting pågår skal vippes ned.

4: Opp med rødt flagg på standplassen.

5: Huset og kasse inne skal låses etter bruk, (Rydd alltid opp etter deg).

6: Område info ligger inn i huset som et skriv(men denne kan dere alle sammen).

7: Ved 200m skal flagg også opp, husk skyting fra 100m SKILT skyting pågår.

8: Bruk kun vårt eget utstyr, dette gjelder stativ og stål, ingen unntak.

9: Lås alt etter dere etter skyting, hus, kasse, bom osv (rydd opp etter dere å plukk opp tomme hylser, søppel med hjem)

10: FØLG RUTINER PÅ BANEN OG ETTER INSTRUKS FRA LEDER.

DET ER IKKE LOV Å SKYTE PÅ STÅL, NÅR DET ER TØRT. ( ELLER UTENOM REGULERT SKYTETID)

Anbefalt Ammunisjon: PMC GGG LUGER CCiLR22 FIOCCHI

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstyr til skytter og hvor du handeler hva:

Utstyr til våpen handler kan dere hos Brownells.no, der har de det meste til ditt skytevåpen med mer.

 

Utstyr slik som belte og hylster, det kan dere handle hos 2Alfa med mer.

Ammunisjon kan vi handle hos Jaktdepoet( Her kjøper vi inn flere sammen for bedre pris) (IKKE kjøp alene)

Premier og slikt handler vi blant annet av GREP skien.(Administrasjon tar seg av dette)

Ta kontakt med leder for å sette deg på liste ang ammunisjon innkjøp.

For informasjon om når trening forekommer, sjekk kalenderen. Klokkeslett kan variere, og noen onsdager vil det være stevne i stedet for trening. Hvis du skal være med på stevne må du ha godkjent praktisk skytterkurs.

Ved mangelfull betaling av årskontingent frafaller muligheten til å trene på onsdager, eller delta på klubbstevner.

Etter 2 år uten at det er betalt årskontingent blir medlemmet slettet, og 3 nye innskytingskvelder som gjesteskytter/prøvemedlem må

gjennomføres før fullt medlemskap blir gjeninnført.

 

Sikkerhet på banen følger følgende regler:

  • Baneinnstrukser for skytefelt (ligger i klubbhus på bane)

  • Skyteleders ord og innstrukser

  • Ingen rester av ammoesker på bålet (dette er strengt forbudt søppel skal med hjem, tomme hylser plukkes opp)

  • Prøvemedlemmer og gjester skal skyte separat på eget område underlagt egen skyteleder. Denne skytelederen skal godkjennes av banens skyteleder før skyting starter. Se mer om gjesteskytter opplegget på egen side.

Det forventes at alle som er med på disse treningskveldene er med på opp- og nedrigging av utstyr og baneoppsett.

Klubben arrangerer stevner og dugnader med jevne mellomrom og oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og hjelpe til ved disse, dette gir aktivitet.

Banen skal holdes ryddig til enhver tid. Det er alles ansvar å rydde eget søppel og gjøre sitt for at banen blir forlatt i samme tilstand som da vi kom.

Luger 9mm.jpg
ggg 223.jpg
Pmc 223.jpg
22 LR.jpg
Skjermbilde 2020-04-12 kl. 11.55.30.png
Skjermbilde 2020-04-12 kl. 11.55.40.png
bottom of page